Het leukste van TED is dat je mag leren door gewoon te spelen met andere kinderen

Behandeling na school

TED Geldrop is gevestigd op SBO van der Puttschool in Geldrop. TED Geldrop stimuleert basisschoolkinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door in groepsverband aan hun doelen te werken. Dit doen we door te werken met verschillende thema’s gericht op emoties, sociale vaardigheden, zelfbeeld, weerbaarheid en schoolse vaardigheden. TED Geldrop  zorgt voor een fijn plekje voor je kind dat zo in het eigen tempo tot leren kan komen.

Behandeling op school

TED Geldrop is er ook voor kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben op school. Dit noemen we de onderschoolse behandeling (OSB). Deze behandeling voor de jongere kan op de basisschool plaatsvinden, of op de middelbare school. Per kind wordt op maat gekeken wat nodig is om de doelen te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan individuele gesprekken op school, ondersteuning in en buiten de klas, gesprekken met leerlingen en leerkrachten. Zo zetten we een zo goed mogelijk behandeltraject weg. In nauw overleg met ouders, school en TED gezet.

Samen zijn we sterk!

Het is belangrijk om goed samen te werken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Je kind werkt aan de gestelde doelen, zowel thuis als op TED. Hierbij krijg je als ouders ondersteuning om het geleerde vanuit TED, ook thuis toe te passen. Hierdoor werkt jouw kind op school en thuis op dezelfde manier aan de gestelde doelen. Samen zorgen we ervoor dat de behandeling slaagt. Want samen zijn we sterk!

Andere behandelmodules

Bij TED kun je ook meedoen aan de module ‘Dit ben ik’. De module 'Dit ben ik' is een behandelmodule voor jongeren vanaf 12 jaar zoals jij met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor jouw ouders/verzorgers. Hier leer je wat een lichte verstandelijke beperking inhoudt en wat dat betekent voor jou en je kind. Wij noemen LVB een ‘Langzaam Verwerkend Brein’.

Samen Stevig Staan

Dit is een behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het doel is dat het probleemgedrag van de jeugdige verminderd. Dit doen we door de opvoedingsvaardigheden van de ouders en de sociale vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden van de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.

Meer informatie?

Heb je vragen en wil je meer weten over TED? Bel met telefoonnummer: 088 - 611 53 33

We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!
We kijken naar wat wél goed gaat!

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

    Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

    Lees het verhaal van Jelle