Samen hebben we kennis van psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Deze bundeling van expertises maakt ons uniek

“Samen hebben we kennis van psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Deze bundeling van expertises maakt ons uniek”, vertelt teamleider Wendy Schuurmans.

Kinderen en gezinnen kunnen vastlopen op meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld op het gebied van werk, relaties, financiën, verslaving, de opvoeding van kinderen en gezondheid. Soms is er daarbij ook sprake van psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Wendy: “Deze cliënten belanden vaak tussen wal en schip omdat zij zorg nodig hebben vanuit verschillende organisaties. Zij hebben meestal al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug, belanden regelmatig in crisissituaties en zijn moeilijk te stabiliseren. Speciaal voor deze kinderen en gezinnen hebben we het Intersectoraal FACT-team Jeugd opgericht.”

Behandeling en herstel in de eigen omgeving

Het FACT-team Jeugd pakt alle problemen in samenhang aan. Met als doel dat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Wendy: “Onze prioriteit ligt bij het voorkomen van een crisis en het stabiliseren van de situatie. Daarna volgt een fase waarin we werken aan verandering en herstel. Dat doen we in de eigen omgeving van de cliënt met een team van specialisten. Denk aan een psychiater, een GZ-psycholoog, een systeemdeskundige, een ervaringsdeskundige en casemanagers. De zorg is flexibel: intensief wanneer nodig en lichter zodra dat kan. Als het nodig is dan kan de cliënt altijd op ons terugvallen.”

Snelle toeleiding

Medewerkers in lokale teams  van de gemeenten  in de regio Zuidoost-Brabant hebben direct toegang tot het FACT-team Jeugd. Ook de generalisten van de WIJeindhoven teams. Wil je meer informatie of een cliënt verwijzen? Dan kun je direct contact opnemen met van Amarant via:

Telefoon: 088 - 611 53 33
Mail:info@amarant.nl

Geef daarbij aan dat je een vraag of aanmelding hebt voor het Intersectoraal FACT-team Jeugd.

Download folder