Op dit moment zijn er vijf bedden beschikbaar en in de loop van de week verwachten wij de capaciteit verder te kunnen uitbreiden. Dit is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en beschermende middelen. Per casus wordt beoordeeld of een cliënt naar deze afdeling wordt overgeplaatst. Op dit moment zijn er nog geen cliënten opgenomen.