Op dit moment is er één woonlocatie waar een cliënt ziek is met coronaverschijnselen. Op deze locatie worden - in nauw overleg met het medisch uitbraakteam - extra beschermende maatregelen genomen. De betreffende manager en medewerkers zijn vanzelfsprekend meteen op de hoogte gebracht. Dit is ook precies de lijn zoals we hem binnen Amarant willen volgen. Namelijk op lokaal niveau worden betrokkenen en verwanten geïnformeerd bij (een vermoeden van) een corona-infectie. Om de rust met elkaar te bewaren en de privacy van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen, communiceren wij hierover niet in detail op intranet en de website.

Wij merken verder dat de informatie over het wel of niet daadwerkelijk besmet zijn – ondanks de zorgvuldige procedures – per moment kan verschillen. Om die reden is het belangrijk dat de medische uitbraakteams in direct contact staan met de manager en het team. We hebben daarvoor een leidraad ontwikkeld. De medische uitbraakteams informeren de GGD en zijn leidend in het behandelbeleid ten aanzien van betreffende cliënt, medecliënten en medewerkers. Zo zorgen wij ervoor dat de juiste mensen op de hoogte zijn en borgen wij dat de noodzakelijke maatregelen genomen worden.

Voor de zekerheid hebben we ook een leegstaande locatie beschikbaar in Rijsbergen. We hebben daar de mogelijkheid om 10 tot 14 cliënten die specifieke zorg nodig hebben separaat in quarantaine te plaatsen. Mocht het nodig zijn, dan kan een medisch uitbraakteam besluiten om deze voorziening in gebruik te nemen, nadat er personele bezetting geregeld is. De lokale autoriteiten zijn geïnformeerd over deze voorziening.

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je terecht bij je manager. Houd de overige berichtgeving op de website dagelijks bij, voor de meest actuele situatie.