Het FACT-team van Amarant is gespecialiseerd in het behandelen van jeugdigen én volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met complexe gedrags- en gezinsproblematiek. FACT is een intensieve behandelvorm aan huis. Ons FACT-team zorgt ervoor dat gezinnen weer op een positieve manier met elkaar omgaan. Samen helpen we problemen te verminderen en maken we gezinnen sterker.

FACT-teams ondersteunen cliënten om regie te kunnen voeren over hun eigen herstelproces, zodat men (weer) mee kan doen in de maatschappij op een manier waar zij zich prettig en veilig bij voelen.

Een prachtige erkenning van het werk wat we met plezier en passie doen.

Trots

Rob van Roosmalen, teamleider FACT Oost is trots. “We zetten onszelf iedere dag opnieuw in om met het gehele team kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Dat je je cliënten ontwikkelingen ziet doormaken en ze je dankbaar zijn voor de hulp die we ze bieden is daarin voor ons het belangrijkste. Wanneer daarnaast vanuit een onafhankelijke toetsing bevestigd wordt dat de zorg die we leveren aan de strenge eisen voldoet van het keurmerk, dan is dit natuurlijk een prachtige erkenning van het werk wat we met plezier en passie doen.”

De normering ‘optimale implementatie’ is voor Laura Jooren, teamleider FACT West, ook een kers op de taart. “De certificering is een bevestiging van al onze harde werk en veranderingen die we hebben gehad de afgelopen drie jaar. Ze zagen hoe hard gewerkt is aan teambuilding en gaven aan een veel stabieler en krachtiger team te zien.”

Team FACT West Amarant
FACT-teams met certificaat
Team FACT Oost Amarant
FACT-teams met certificaat
Team FACT Midden Amarant
FACT-teams met certificaat

Werkplezier

Het is een bevestiging dat wat de FACT-teams doen voor onze cliënten telt. Volgens het CCAF scoren de FACT-teams vooral hoog op het onderdeel professionalisering. Het werkplezier, deskundigheid, betrokkenheid en energie werd bovendien geroemd. Een passage uit het rapport: ‘Het team heeft aandacht voor elkaar en elkaars welbevinden. Hierdoor bruist het team van hervonden energie en heeft een stevige basis gelegd om zich verder te ontwikkelen.’

Kwaliteit van zorg

Het CCAF toetst de kwaliteit van Flexible ACT LVB-teams in onafhankelijke audits. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. De Amarant FACT teams zijn opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.

Meer informatie over FACT