Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

Initiatiefnemer Servicepunt Cliëntmedezeggenschap vindt dat begrijpelijke informatie nodig is om medezeggenschap van cliënten mogelijk te maken. Cliënten moeten zich vrij voelen om aan te geven dat bepaalde informatie voor hen lastig te begrijpen is. Medewerkers kunnen meer hun best doen om begrijpelijke taal te gebruiken, in hun informatie naar cliënten maar ook naar elkaar.

Filmpjes en doosjes
Er zijn dit jaar verschillende filmpjes opgenomen door cliënten samen met bestuursleden. Hoe leg je bijvoorbeeld moeilijke woorden eenvoudig uit? De filmpjes worden later deze week, op verschillende tijdstippen, op ons YouTube-kanaal geplaatst. Via social media houden we jullie hiervan op de hoogte. 

Daarnaast heeft het Servicepunt in samenwerking met het Leercentrum doosjes ontwikkeld met spelkaarten om samen in gesprek te gaan. Zo kun je op een leuke, interactieve manier praten over duidelijke taal. Deze doosjes worden de komende periode uitgedeeld aan alle managers van de verschillende locaties.