Soms zijn er grote zorgen over een gezin. Mogelijk dreigt er op korte termijn een crisissituatie of uithuisplaatsing. Er moet iets gebeuren, maar wat? STEK biedt intensieve ambulante behandeling thuis met de mogelijkheid om flexibel op te schalen naar tijdelijke behandeling bij Amarant. Zeker in het begin kunnen we hiermee het gezin ontlasten, om van daaruit weer te werken aan terugkeer naar huis.

Prettig en veilig thuis

Met STEK behandelen we niet alleen het kind, maar het hele systeem. Ouders maken we sterker, zodat zij anders leren omgaan met de situatie. Met elkaar komen we tot de beste combinatie van zorg en behandeling thuis en op de STEK-locatie. Samen werken we aan een prettig en veilig thuis!

Plek bij STEK

Let op: onze locaties in Oisterwijk en Breda* hebben momenteel geen wachtlijst! Neem contact op met onze Helpdesk Cliënt voor meer informatie.

Lees meer over STEK

* De locatie in Breda is inmiddels vol.