Amarant zet in op innovatie om het werk van haar medewerkers eenvoudiger te maken. Dit om grote uitdagingen het hoofd te bieden want de zorgvraag van cliënten wordt steeds complexer en de arbeidsmarkt van deskundig zorgpersoneel steeds krapper. Het nieuwe samenwerkingsverband (MIEC: MBO Innovatie & Expertise Centrum) houdt zich bezig met nieuwe technologieën en digitalisering. En, net zo belangrijk, het inbedden van deze kennis in het mbo-onderwijs. Alles heeft tot doel het duurzaam bieden van goede zorg aan onze cliënten.

Binnen Amarant kun je concreet denken aan het gebruik van Virtual Reality en de Slimme Bril. Ook gaan we binnenkort een pilot draaien met spraakgerichte software. Die software moet collega’s helpen met de verslaglegging. Nu een tijdrovende klus en hopelijk in de toekomst een stuk sneller door rapporteren met de stem. Voor het mbo ligt er een belangrijke taak om zorgverleners voor te bereiden op een toekomst waarin het werken met technologie het nieuwe normaal is. 

Amarant neemt het voortouw namens de deelnemende zorg- en welzijnsinstellingen in Brabant. Bestuurder Peter van den Broek neemt deel in de stuurgroep en Paul Raaijmakers, hoofd leren, ontwikkelen en innoveren, is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit innovatieprogramma. In september van dit jaar hopen zij van start te kunnen gaan.

Meer weten? Bekijk de website van Kennispact MBO Brabant.