Het idee ontstond in februari 2022 toen De Singel te maken kreeg met een toenemend aantal aanmeldingen voor de kleutergroepen, waarbij er ook sprake was van leerlingen met een hoge complexiteit. Schoolleider Claartje Bierkens zocht contact met Amarant, waar positief werd gereageerd op een mogelijke samenwerking. Al snel werden concrete stappen gezet en na het aanpassen van een leegstaande locatie van Amarant naar leslokalen, konden de eerste leerlingen bij aanvang van schooljaar 2022-2023 starten.

Samenwerking
Ingrid Jongeneelen, manager bij Amarant: “Vanuit TED, onderdeel van Amarant, behandelen we kinderen met gedragsproblemen op school, thuis en op onze eigen locatie. We werken al jaren met De Singel samen. Toen Claartje met deze hulpvraag kwam zijn we samen gaan kijken naar de mogelijkheden van een andere aanpak. Van het eerste idee tot de start is alles heel snel gegaan. We behandelen nu ongeveer twintig kinderen op deze locatie. Een deel van deze kinderen is niet altijd aanwezig, omdat zij eerst geholpen worden bij het stabiliseren: een stukje behandeling op het naar school komen. Bijvoorbeeld omdat zij al een tijd niet naar school zijn gegaan. Andere kinderen zijn hier al vijf dagen per week en maken volledige schooldagen.”

Claartje: “Toen het pand aan de Middellaan vrij kwam hebben we verbouwd en zijn we personeel gaan werven. Ook dat ging gelukkig vlot! Elke dag is er een leerkracht, leerkrachtondersteuner én pedagogisch medewerker op de groep. Daarnaast kijken gedragsspecialisten van Amarant mee naar het totale plaatje: wat heeft het gezin nodig en wat heeft het kind in de klas nodig. Het is belangrijk om daarin de afstemming te zoeken: wat gaan we precies bieden? We willen onderwijs bieden en de kinderen moeten in ontwikkeling komen tot leren, maar als de voorwaarden er niet zijn moeten we die balans ook zoeken.” Ingrid vult aan: “Het is echt maatwerk voor ieder kind, waardoor we kleine stapjes richting het onderwijs zetten.”

Gedragsverandering
Een kind vanuit thuiszitten binnen een jaar op school krijgen is niet realistisch: dit heeft een tussenstap nodig. Ingrid: “De meeste kinderen voegen langzaam in op school. Het is vooral belangrijk dat sociaal-emotioneel de situatie op orde is. De behandeling richt zich op gedragsverandering en daarbij gaat het om het totaalplaatje van thuis en op school. We brengen kleine veranderingen aan en kijken naar wat triggers zijn. De samenwerking met ouders is daarin heel belangrijk. Samen met hen kijken we naar hoe het beter kan gaan. Wat thuis werkt passen we op de groep toe, maar wat op de groep werkt kan ook thuis toegepast worden.”

Claartje: “Het werken met de complexiteit van de doelgroep vraagt om flexibiliteit van de medewerkers. Vaak is het zoeken naar de juiste aanpak en er wordt veel geëvalueerd met begeleiders, ouders en leerkrachten. Het is continu schakelen: zetten we door of proberen we iets nieuws? De begeleiding is heel belangrijk, want wanneer een leerkracht bijvoorbeeld iets verslapt, ontstaat er direct onrust. Een rotdag van de leerkracht kan zo doorwerken op alle leerlingen. Gelukkig is het team goed op elkaar ingespeeld en is er binnen korte tijd een hecht team ontstaan, waarin ruimte is voor feedback naar elkaar.”

Trots
Ingrid: “We zijn trots op wat deze groep heeft weggezet. We wisten vooraf niet hoe het eruit ging zien en er zijn veel uren gemaakt de eerste periode. Maar het effect wat je nu al ziet bij de kinderen, dat is heel bijzonder. We geven de kinderen een succeservaring mee, we laten hen merken dat het goed is dat ze er zijn. En lukt iets niet? Dan proberen we het morgen weer opnieuw! Je merkt dat de kleine stapjes vooruit leerlingen en ouders trots maken en dat gedrag zowel op school als thuis herkenbaar is. Dat geeft ook ouders rust. Waar voorgaande trajecten een negatieve ervaring opleverden, is er nu positiviteit. Ouders vinden het fijn dat ze mee kunnen denken.”

Claartje: “De samenwerking tussen De Singel en Amarant is echt top. Er is welwillendheid, we hebben allebei het besef dat het zonder elkaar niet kan. School en zorg zijn verweven vormgegeven omdat het niet zonder elkaar kan bestaan. Kinderen krijgen nu de kans om een stap te maken, en dat maakt het aantal thuiszitters kleiner. Als we deze constructie niet hadden dan zou 80% van deze kinderen thuis zitten. Voor een jong kind is vier maanden niet naar school gaan al heel lang, door dit concept kunnen we meteen met een kind aan de slag. Samen brengen we ontwikkeling in beweging.”

“We geven de kinderen een succeservaring mee. We laten hen merken dat het goed is dat ze er zijn. En lukt iets vandaag niet? Dan proberen we het morgen opnieuw!” Ingrid Jongeneelen