Tijdens het spiegelgesprek vertelden ouders hoe zij de verschillende fasen van de behandeling van hun zoon/dochter hadden ervaren. Samen met gespreksleiders Danique Monnee (persoonlijk begeleider Spie2) en Bart Kreukels, senior beleidsmedewerker, zaten zij in de binnenring. In een grote ring eromheen zaten de collega’s van het I-FACT team en twee medewerkers van de gemeente Eindhoven: de toehoorders die een spiegel krijgen voorgehouden! Aan het einde van het spiegelgesprek was er ruimte om vragen te stellen vanuit de buitenring.

Meerdere ouders gaven aan dat eerdere hulpverleningsvormen niet of onvoldoende hadden geholpen en dat de zorg vanuit I-FACT snel werd opgepakt. Sommige ouders hadden weinig vertrouwen meer in de hulpverlening. Bij I-FACT voelde men zich serieus genomen en werd ervaren dat er echt werd doorgepakt. Ouders gaven aan het gevoel te hebben het samen te kunnen en mogen doen en dat er goed gebruik werd gemaakt van hulpverlening vanuit de verschillende organisaties.

Ouders gaven aan dat ze graag nog wat langer gebruik hadden willen maken van I-FACT en vinden de doorlooptijd (anderhalf/twee jaar) van behandeling te kort gezien de leeftijdsfase van hun kinderen en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Dit is iets wat I-FACT meeneemt in de verdere uitwerking van het optimaliseren van de zorg.

Cliënten die in het eindstadium van behandeling zitten, zullen nog geïnterviewd worden door een neutrale partij, waar ook weer dezelfde thema’s besproken gaan worden.

Team I-FACT

Over I-FACT

Het Intersectoraal FACT team van Amarant draait nu 2,5 jaar met hulp van een subsidie vanuit ZonMw (I-FACT wordt betaald door de gemeente Eindhoven, we hebben een subsidie van ZonMW en Gemeente Helmond t.b.v. de doorontikkeling van i-FACT). Professionals van drie verschillende sectoren – namelijk de Gehandicaptenzorg (Amarant), Psychiatrie (GGzE) en Jeugdzorg (Combinatie Jeugdzorg) – vormen samen I-FACT. En dat is de kracht. Kinderen die niet helemaal door één organisatie geholpen kunnen worden, vallen soms tussen wal en schip en worden van organisatie naar organisatie doorverwezen. Met I-FACT wordt dit voorkomen.

(F)ACT is van oorsprong ontwikkeld in de GGZ ten behoeve van cliënten met ernstige psychiatrische (veelal psychotische) aandoeningen en staat voor (Flexibel) Assertive Community Treatment. (F)ACT- teams bieden ambulante, intensieve, outreachende en multidisciplinaire (bemoei)zorg aan cliënten met complexe en langdurige problematiek op verschillende levensgebieden.

Het I-FACT team heeft een tweede subsidie aangevraagd voor doorontwikkeling en ook deze subsidie is gehonoreerd (dit is de ZonMW subsdie). Het belang van zorg voor kinderen die ondersteuning uit meerdere zorgdomeinen nodig hebben wordt erkend.

Lees meer over I-FACT