De heer drs. Ton Christophersen RA is sinds 2019 bestuurder bij Laurentius Stichting voor Katholiek Basisonderwijs (29 scholen) en Kinderopvang (15 locaties) in Delft. Binnen het collegiaal bestuur van Laurentius Stichting is zijn aandachtsgebied de bedrijfsvoering. Hij zet zich specifiek in voor de transitie naar een integraal aanbod van onderwijs én kinderopvang, het vergroten van de financiële robuustheid en het versterken van de strategische positie van de Laurentius organisatie in de regio.

Tot 2019 was hij ruim 10 jaar verbonden aan Stichting Avans als Concerndirecteur Financiën en Studenten. Zijn ruime kennis en ervaring sluiten goed aan op zijn portefeuille ‘Financiën’ in de Raad van Toezicht van Amarant.

Over Amarant

Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5000 medewerkers en 1800 vrijwilligers draagt Amarant dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 7.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.