Als eerste krijgen de zorgmedewerkers binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een uitnodiging om naar één van de priklocaties te komen voor de eerste vaccinatie. Daarna zijn de zorgmedewerkers aan de beurt die werken binnen gehandicapteninstellingen. Vervolgens de medewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen alle vaccins. Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid. Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Dit geldt ook voor de snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn. Wereldwijd zetten enorm veel onderzoekers zich samen in om veilige vaccins te ontwikkelen. Ook gaat de beoordeling sneller, doordat de beoordelaars al meekijken bij de tussentijdse resultaten van de onderzoeken. Zij hebben het BioNTech/Pfizer-vaccin inmiddels goedgekeurd. Als er enige twijfel is over een vaccin, dan wordt het niet toegelaten in Nederland.

Zorgmedewerkers krijgen BioNTech/Pfizer-vaccin

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin aangeboden. Je bepaalt zelf of je je laat vaccineren.

Zoals bij elk vaccin kunnen bijwerkingen ontstaan. De meeste bijwerkingen treden snel na de vaccinatie op en zijn dus tijdens de onderzoeken al ontdekt. Bekende bijwerkingen tot nu toe zijn pijn op de plek van de prik, vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. De bijwerkingen duren vaak een dag tot een paar dagen, net als bij de griepprik.

Mensen die in verpleeghuizen wonen of in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen waarschijnlijk het Moderna vaccin aangeboden. Dit kan zodra dit vaccin is goedgekeurd en geleverd. Naar verwachting gebeurt dat begin januari. Het Moderna vaccin leent zich beter voor kleinschalige verdeling onder instellingen en huisartsen.

Andere groepen komen in volgende fases aan de beurt voor vaccinatie.

Uitnodiging voor vaccinatie

Ook medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen krijgen een uitnodiging om telefonisch een afspraak te maken voor de vaccinatie. Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zit drie weken. Op de centrale priklocatie wordt zeven dagen per week gevaccineerd met ruime openingstijden.