De school voorbereidende groep is gevestigd in SBO Zonnesteen in Tilburg. De wens is, om bij voldoende aanmeldingen, ook binnen SBO Noorderlicht en SBO Westerwel een schoolvoorbereidende groep aan te bieden.

Voor wie?
De School Voorbereidende Groep is bedoeld voor kinderen:

  • in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met onderwijsperspectief SBO.
  • die naar verwachting binnen een jaar volledig onderwijs kunnen volgen op het SBO.
  • met een IQ van 55 of hoger.
  • bij wie (proces) diagnostiek al heeft plaatsgevonden en ontwikkelingsmogelijkheden en
  • beeldvorming rondom ondersteunings- en onderwijsbehoeften helder zijn.
  • die nog specialistische behandeling nodig hebben voor een korte termijn.
  • die behoefte hebben aan onderwijsactiviteiten, maar nog niet volledig klaar zijn voor onderwijs. Leerlingen hebben bij het bereiken van de 5-jarige leeftijd ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig i.v.m. de leerplicht.

 

Stel je vraag