Iedere cliënt is anders. Er is dan ook een groot verschil tussen de diverse niveaus en de bijbehorende ondersteuningsbehoefte. De mate van ernst van de verstandelijke beperking wordt vooral bepaald door beperkingen in zowel het verstandelijk functioneren als het adaptieve functioneren, zoals het kunnen lezen en schrijven, oplossen van sociale problemen en praktische vaardigheden zoals persoonlijke verzorging. Als zorgprofessional is het belangrijk om maatwerk te leveren en te kunnen schakelen tussen de diverse zorgvragen.

Licht Verstandelijke Beperking

Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) uit zich in een IQ-score tussen de 50-70. Hierdoor kan de maatschappij soms ingewikkeld en verwarrend zijn, waardoor het lastig is om goed mee te draaien. Een baan vinden (en houden), omgaan met financiën en het onderhouden van het sociale netwerk, zijn allemaal zaken die om extra ondersteuning vragen.

Matig Verstandelijke Beperking

Mensen met een matig verstandelijke beperking (MVB) lopen in de vroege ontwikkeling vaak al achter op leeftijdsgenoten. Er ontstaan o.a. problemen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak is er een lange leerperiode nodig om bepaalde vaardigheden aan te leren. Dagelijkse structurele ondersteuning op verschillende gebieden (zelfzorg, dagindeling, huishouden) is nodig. Een MVB uit zich in een IQ- score tussen de 35 en 50.

Ernstig Verstandelijke Beperking

Mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB) hebben ondersteuning nodig voor alle dagelijkse activiteiten zoals maaltijden, aankleden en persoonlijke verzorging. De cliënt heeft altijd toezicht nodig. Daarnaast is gesproken taal vaak beperkt tot één woord of een aantal zinnen. Een IQ score tussen de 20 en 35 geeft een ernstig verstandelijke beperking weer. Bij een IQ- score onder de 20, spreken we van een zeer ernstige verstandelijk beperking. Vaak is er enkel non- verbale communicatie en worden slechts enkele verbale instructies of gebaren begrepen. Het zien en herkennen van kleine signalen is cruciaal in de zorg en begeleiding van deze cliënten.

Ernstig Meervoudige Beperking

We spreken van een ernstig meervoudige beperking (EMB) als er naast een ernstige verstandelijke beperking ook een ernstig lichamelijke beperking is. Deze mensen hebben vaak een sterk verhoogd risico op gezondheidsproblemen (epilepsie, slaapproblemen, slikproblemen etc.) en zijn daardoor afhankelijk van intensieve zorg en begeleiding. De communicatie kan net zoals bij een EVB uitdagend zijn. Als zorgprofessional moet je alert zijn op het zien en herkennen van kleine signalen.

Ontdek de mogelijkheden

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

    Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

    Lees het verhaal van Jelle
  2. Wanneer heb jij voor het laatst iemand iets nieuws geleerd?

    Ineke heeft passie voor haar vak, voor haar cliënten en voor Amarant, waar ze al 40 jaar actief is. Ervoor zorgen dat cliënten goed in hun vel zitten, vindt ze het mooiste wat er is. “Iedereen is anders en heeft andere begeleiding nodig. Bij de een is dat het in stand houden van vaardigheden die ze beheersen, bij de ander is het toewerken naar meer integratie in de maatschappij."

    Lees het verhaal van Ineke