Later werd ik opgenomen door een pleeggezin. Ondanks hun liefdevolle zorg kon ik niet aarden. Ik was opstandig, agressief en liep voortdurend weg, meestal naar mijn moeder. Steeds weer werd ik teruggebracht naar het pleeggezin, tot het daar echt niet meer ging. Ik heb vervolgens heel veel behandelgroepen van binnen gezien. Maar nergens ging het goed, want ik wilde nergens blijven. Ik bleef onhandelbaar omdat anderen bepaalden wat goed voor mij was en ik daar niet in werd meegenomen.

Ik was opstandig, agressief en liep voortdurend weg, meestal naar mijn moeder

Toen ik 18 was, stopte de jeugdzorg en ging ik weer bij mijn moeder wonen. Ik kwam in contact met verkeerde mensen. Ik had een slechte vriend die mij mishandelde en misbruikte. Toen hij mij op een gegeven moment mee wilde nemen naar Bonaire, heeft het FACT-team daar een stokje voor gestoken. Zij vreesden namelijk dat het daar niet goed met mij zou aflopen. Met een rechterlijke machtiging ben ik gedwongen om in Nederland te blijven. Ik wilde weer vluchten, tot het moment dat een vriendin ervoor zorgde dat ik weer werd opgenomen. In een besloten opvang, voor mijn eigen veiligheid. Dat was heel moeilijk. Buiten mijn schuld om was ik weer degene die vast zat. Zo oneerlijk.

Het FACT-team heeft mijn leven veranderd. Voor het eerst werd er niet voor mij bepaald wat ik moest doen. maar werd er naar mij geluisterd en over mijn schouder meegekeken. Sinds ik weer bij mijn moeder woon, zijn ze er voor mij, maar ook voor mijn moeder en mijn broertje. De volgende stap is dat ik op mijzelf ga wonen. Voorwaarde is wel dat ik therapie blijf volgen en dat het FACT-team nauw betrokken blijft. Dat heb ik er graag voor over. Zonder het FACT-team had ik het niet gered.

Ook leuk om te lezen

Andere ervaringsverhalen

  1. Joep (22) durft weer te dromen

    Joep heeft veel instellingen van binnen gezien, maar nergens hield hij het lang vol. “Ik voelde me niet op mijn gemak, er was geen goede plek voor mij. Het FACT team heeft mij thuis geholpen. Het gaat nu steeds beter met me.”

    Lees het verhaal van Joep
  2. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

    Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

    Lees het verhaal van Jelle