In het begin vond ik het heel spannend om naar de Boog te komen en wist ik niet zo goed wat ik moest leren. Op de Boog heb ik geleerd om beter voor mezelf op te komen en ben ik ook veel rustiger in de klas. Ik vind het jammer dat ik ooit moet gaan stoppen op de Boog

Behandeling na school

TED de Boog is gevestigd op SBO de Toermalijn te Helmond. Hier worden basisschoolkinderen gestimuleerd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling door in groepsverband aan hun doelen te werken. Dit doen we door te werken met verschillende thema’s gericht op emoties, sociale vaardigheden, zelfbeeld, weerbaarheid en schoolse vaardigheden. TED de Boog is nu al enkele jaren gevestigd in de Toermalijn, maar de kinderen die naar TED De Boog komen, komen vanuit verschillende scholen uit de buurt, zoals de Hilt, SBO de Toermalijn, de Korenaer Helmond  en de Vuurvogel.

TED de Boog zorgt voor een fijn plekje voor je kind dat zo in het eigen tempo tot leren kan komen.

Behandeling op school

TED de Boog is er ook voor kinderen en jongeren die behandeling nodig hebben op school. Dit noemen we de onderschoolse behandeling (OSB). Deze behandeling kan op de basisschool plaatsvinden, of op de middelbare school. De individuele behandeling vindt bijvoorbeeld plaats op de Praktijkschool Helmond, SBO de Toermalijn of de Korenaer in Helmond. We kijken individueel en op maat naar wat nodig is om de doelen te bereiken. Dit doen we met individuele gesprekken op school, ondersteuning in en buiten de klas, gesprekken met leerlingen en leerkrachten. Zo werken we samen met ouders, school en TED aan een zo goed mogelijk resultaat. Altijd in nauw overleg met elkaar.

Samen zijn we sterk!

Het is belangrijk om goed samen te werken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.  Je kind werkt aan de gestelde doelen, zowel thuis als op TED. Hierbij krijg je als ouders ondersteuning om het geleerde vanuit TED, ook thuis toe te passen. Hierdoor werkt jouw kind op school en thuis op dezelfde manier aan de gestelde doelen. Samen zorgen we ervoor dat de behandeling slaagt. Want samen zijn we sterk!

Samen Stevig Staan

Dit is een behandelprogramma voor kinderen en jongeren van 9 tot en met 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het doel is dat het probleemgedrag van de jeugdige vermindert. Dit doen we door de ouders en de jeugdigen te trainen in groepsbijeenkomsten.

Andere behandelmodules

Bij TED kun je ook meedoen aan de module ‘Dit ben ik’.  De module 'Dit ben ik' is een behandelmodule voor jongeren vanaf 12 jaar zoals jij met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én voor jouw ouders/verzorgers. Hier leren jullie samen wat een lichte verstandelijke beperking inhoudt en wat dat betekent voor jou en jouw kind. Wij noemen LVB een ‘Langzaam Verwerkend Brein’.

Samen zijn we sterk
Samen zijn we sterk
Samen zijn we sterk
Samen zijn we sterk

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

    Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

    Lees het verhaal van Jelle