Toegang tot deze zorg

De huisarts is poortwachter voor de GZSP. Dat betekent dat cliënten een verwijzing van hun huisarts nodig hebben. De huisarts kan dit doen via het portaal Zorgdomein. Dit portaal wordt door verwijzers gebruikt om hun patiënten door te verwijzen naar specialistisch aanbod.

Bij Amarant kun je terecht voor onderstaande dienstverlening:

 • Behandeling (FACT-LVB)

 • Behandeling gericht op verslavingsproblematiek (verslavingsarts)

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

 • Dagbehandeling

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

 • NAH Gezinsbehandeling (IAG)

 • NAH Kortdurende behandeling

 • NAH Landelijk Behandelprogramma Hersenz (www.hersenz.nl)

 • Psychiatrische behandeling

 • Psycho-educatie (diverse stoornisbeelden)

 • Psychomotore Therapie (PMT)

 • Schema Focused Therapy (SFT)

Advies en consult

 • arts VG-praktijk 18+

 • Onderzoek & advies bij NAH problematiek

GZSP

De GZSP is zorg die niet meer op genezing is gericht maar op omgaan met problemen en beperkingen die voortvloeien uit de aandoening van een cliënt. De problemen beperken de cliënt steeds meer in zijn zelfredzaamheid en vermogen tot eigen regie.

De GZSP is een verzameling van zorgvormen voor kwetsbare mensen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. Die werd voorheen gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidieregeling Extramurale behandeling.

Meer lezen

Bekijk de uitgebreidere informatie specifiek voor huisartsen.