Iedere Nederlandse burger vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister krijgt een brief met de vraag om een keuze te maken over orgaan- en weefseldonatie. Als daar niet op gereageerd wordt, volgt een herinneringsbrief. Hierna wordt het niet-reageren op de herinneringsbrief automatisch omgezet in “geen bezwaar” tegen orgaan- en weefseldonatie.

Wilsonbekwaam
Een wilsonbekwaam persoon kan geen keuze in het Donorregister vastleggen. De wettelijk vertegenwoordiger kan dit wel namens die persoon doen. Bij orgaandonatie geldt dat iemand in staat moet zijn om zichzelf een mening te vormen over orgaandonatie en weefseldonatie. Hij/zij moet overzien wat het gevolg is van een keuze voor registratie in het Donorregister. Is iemand daartoe niet in staat, dan is hij/zij wilsonbekwaam.

Voor een handig overzicht bekijk je de infographic.
 

 

 

Meer informatie
Binnen Amarant is een cliëntenfolder (mediatheek) beschikbaar over dit onderwerp en ook een inspiratiekoffer. Deze middelen helpen onze medewerkers als een cliënt een gesprek wil voeren over donorregistratie. Neem hiervoor contact op met het leercentrum

Meer informatie over het Donorregister en de rol van de wettelijk vertegenwoordiger is te vinden via: