De behoefte om te starten met het vaccineren is groot. Cliënten van Amarant vallen in de risicogroep als het gaat om corona en dat kan vanwege hun kwetsbaarheid een grote impact hebben. Daarnaast is het essentieel dat zo min mogelijk medewerkers ziek worden, omdat cliënten en medewerkers elkaar kunnen besmetten en omdat verzuim een grote invloed heeft op de voortgang van de zorg. Het ziekteverzuim is op dit moment hoger dan normaal. Hierdoor staat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking zwaar onder druk. Bovendien kan de zorg op woonlocaties niet afgeschaald worden. Een goed werkend vaccin is het belangrijkste middel om onze kwetsbare cliënten en medewerkers te beschermen. Daarom heeft Amarant bij de overheid aangegeven graag mee te werken aan het vaccinatieproces, en op korte termijn te willen en kunnen starten met het vaccineren.

Amarant blijft aandringen dat er daarnaast snel een start wordt gemaakt met het uitnodigen van de medewerkers in de directe zorg en andere kwetsbare cliënten, die nu onnodig lang onbeschermd blijven. Deze groepen stonden vooraan in de oorspronkelijke vaccinatiestrategie, maar door wijzigingen blijft de uitnodiging voor vaccineren nog steeds uit.

Op dit moment bereidt Amarant zich voor op het vaccineren van de eerste groepen cliënten de komende week. De vaccinaties worden uitgevoerd door een arts of verpleegkundige van Amarant. De daadwerkelijke start van de vaccinaties is op 18 en 19 januari a.s.