Zorg bij een beroerte sluit in de regio naadloos op elkaar aan.

CVA Ketenzorg West-Brabant en Tholen is ontstaan om de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad te verbeteren. Binnen de deelnemende organisaties werken professionals aan de zorg, de revalidatie en begeleiding van CVA-patiënten in elke fase. Door samen te werken zorgen zij ervoor dat de overgang van de acute naar de revalidatie- en de chronische fase naadloos verloopt.

Dag van de Beroerte

Elke tweede dinsdag van mei wordt stilgestaan bij de Europese Dag van de Beroerte. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte en de gevolgen ervan. CVA Ketenzorg West-Brabant en Tholen geeft elk jaar op een andere manier invulling aan de Dag van de Beroerte, meestal voor een bepaalde doelgroep. Dit keer is gekozen voor het opzetten van een informatiemarkt voor zowel cliënten, patiënten, mantelzorgers als professionals.

De organisaties laten zien wat zij te bieden hebben aan CVA-zorg. Het Bravis ziekenhuis vertoont een film waarin verschillende professionals aan het woord komen. Revalidatiecentra geven informatie over de begeleiding van patiënten na een beroerte. Thuiszorgorganisaties tonen hun expertise op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Fysio- en ergotherapeuten demonstreren de oefeningen die zij verrichten.

Informatiemarkt

Zorgprofessionals ontdekken op de informatiemarkt wat elke zorgorganisatie in de keten doet voor de CVA-patiënt. Het Kennisnetwerk CVA Nederland is eveneens aanwezig. Deze organisatie faciliteert leernetwerken die de zorg voor mensen met een CVA verbeteren. In deze leernetwerken delen professionals kennis met elkaar. Het landelijk loket Breinlijn geeft op de informatiemarkt voorlichting, toont video’s en licht zijn werkwijze toe. Namens Amarant zijn op dinsdag 9 mei verschillende collega’s en (oud)deelnemers aanwezig.

Amarant helpt bij hersenletsel

Amarant kan vooral in de fase na een beroerte veel voor je betekenen. Zo is er de mogelijkheid voor ambulante begeleiding aan huis, worden verschillende vormen van dagbesteding aangeboden, is wonen binnen een NAH-voorziening mogelijk en kan ondersteuning geboden worden door een jobcoach. 

Naast deze begeleiding biedt Amarant ook behandeling in de vorm van gezinsbehandeling, waar of de ouder of het kind hersenletsel heeft. De vraag van het veranderde gezin staat dan centraal. Ook is er een NAH trainingshuis waar vaardigheden in het kader van optimale zelfredzaamheid geleerd worden. Tot slot is het binnen Amarant mogelijk het landelijke behandelprogramma van Hersenz te volgen, waar jij en je naasten een manier vinden om te leren omgaan met de gevolgen van het CVA.

Gratis

De informatiemarkt is gratis toegankelijk op dinsdag 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur bij TWB Roosendaal, Belder 2-4 in Roosendaal.

Om een indruk te krijgen van de belangstelling, is het verzoek om aan te melden via het aanmeldformulier.