Amarant focust op langdurige zorg en begeleiding voor cliënten met autisme normaal begaafd

Per 1 januari 2020 stopt Amarant met het behandelaanbod voor cliënten met autisme normaal begaafd. Het specialistische karakter van GGZ-behandeling voor autisme normaal begaafd past niet langer binnen de focus van de organisatie. Amarant gaat zich voor deze doelgroep focussen op begeleiding, onderwijscoaching, dagbesteding en beschermd wonen.

Lees dit nieuwsartikel

Column | Mark van Houdenhoven: 'In de beperking toont zich de meester'

Mark van Houdenhoven, lid van de Raad van Toezicht van Amarant, schrijft wel eens een column op de website medischcontact.nl. Dit keer heeft zijn column als onderwerp het boek In de beperking toont zich de meester. Hierin komen kunst en zorg heel dicht bij elkaar.

Lees dit nieuwsartikel

Een nieuw jaarbeeld en een nieuw kwaliteitsrapport

Amarant werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg om zo een bijdrage te leveren aan het welzijn en geluk van de cliënt. Hoe wij dat doen? Dat lees je in het kwaliteitsrapport. In het jaarbeeld vind je de succesverhalen van onze cliënten en medewerkers.

Lees dit nieuwsartikel

Microwoningen Daniël de Brouwerpark officieel geopend

Op maandag 24 juni zijn de nieuwe microwoningen op het Daniël de Brouwerpark geopend. De woningen zijn in maart geplaatst. Met deze plaatsing is een nieuw zorgconcept geïntroduceerd: kortdurende behandeltrajecten met verblijf, gericht op uitstroom, doorstroom of terugkeer naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk.

Lees dit nieuwsartikel

Erik-Jan Borgmeijer start per 1 juli a.s. als tijdelijk Lid Raad van Bestuur

Marc Bindels, lid Raad van Bestuur, heeft besloten per 1 juli 2019 de organisatie te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Erik-Jan Borgmeijer zal zijn functie waarnemen.

Lees dit nieuwsartikel

Amarant bereikt fiscale mijlpaal

De afgelopen jaren is Amarant hard bezig geweest om haar fiscale dossiers op orde te brengen. Er is in kaart gebracht waar de organisatie fiscaal een risico loopt en waar kansen liggen. Waar nodig zijn maatregelen genomen om dit risico te verkleinen of om de kans te benutten. Tijdens dit proces is er regelmatige afstemming geweest met de Belastingdienst.

Lees dit nieuwsartikel

Amarant kiest voor één merknaam

Vanaf 20 mei gaan Idris, Pauwer en Amarant samen verder als één sterk merk: Amarant. Bij Amarant staan de mogelijkheden van cliënten en medewerkers centraal. Samen met de cliënt, zijn verwanten en samenwerkingspartners leveren we een bijdrage aan het welzijn en geluk van onze cliënten. De nieuwe slogan van Amarant luidt dan ook: jouw leven, jouw mogelijkheden.

Lees dit nieuwsartikel

Mark Van Houdenhoven en Wim Spierings treden toe als lid Raad van Toezicht Amarant

Amarant verwelkomt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De heer Van Houdenhoven is benoemd per 26 februari 2019 en de heer Spierings start per 1 oktober 2019.

Lees dit nieuwsartikel

Nieuw zorgconcept Amarant in microwoningen op Daniël de Brouwerpark in Tilburg

Tussen de Bosstraat en Boerderijstraat op het Daniël de Brouwerpark in Tilburg is onlangs ruimte gemaakt voor de plaatsing van 10 microwoningen op 13 maart 2019.

Lees dit nieuwsartikel

Marc Bindels, lid Raad van Bestuur Amarant, kiest voor nieuwe uitdaging

Marc Bindels heeft besloten per 1 juli 2019 de organisatie te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als bestuurder heeft Marc sinds 2013 vorm gegeven aan de organisatie.

Lees dit nieuwsartikel