Ouders blijven ouders

We ondersteunen jullie op weg naar een betere toekomst, een fijnere thuissituatie en we versterken jullie eigen krachten. Wij werken samen met meerdere zorgpartners. Onze dienstverlening sluit geheel aan bij de behoeftes van jullie als ouders. We kijken naar wat jullie kind en jullie gezin nodig heeft. Zo komen wij tot de zorg die het beste bij jullie gezin past.

Er is altijd een oplossing

Ouders met een verstandelijke beperking die een kind hebben of verwachten, kunnen vaak wat extra ondersteuning gebruiken. Jullie krijgen bijvoorbeeld begeleiding bij het vinden van ritme en regelmaat. Daarnaast oefenen we alledaagse praktische handelingen met je. Ook als ouder met een verstandelijke beperking kun jij zo zelfstandig mogelijk functioneren. Jij leert wat je nog niet kan en Amarant ondersteunt je bij wat je wel kunt. Altijd in goed overleg, want zorgen doen we samen. En jij blijft tenslotte de ouder. Ook wanneer je een beetje hulp nodig hebt.

Passende zorg

Wij werken nauw samen met wijkteams, CJG’s (centrum voor jeugd en gezin), onderwijs en andere zorgpartners. Want samen staan we sterker. En samen komen wij met de zorgoplossing die het gewenste resultaat levert. Voor ons is dit om gezinnen waar sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking, vooruit te helpen. Met onze begeleiding, ondersteuning en behandeling lukt dat! We helpen jullie met het creëren van begrip voor elkaar, een fijnere sfeer onderling en zorgen voor een betere thuissituatie. 


We hebben een gezamenlijk doel. Samenwerken aan dat het goed gaat met ouder(s) en kind.

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Rebecca en Inez: samen werken aan rust in huis

    Eind 2017 beviel Rebecca de Castro van een prachtige dochter: Tiesjie. Twee keer per week krijgt ze afwisselend bezoek van gezinsbegeleidster Inez van Rooij en haar collega Vera.

    Lees het verhaal van Rebecca en Inez