TED helpt je kind en jou om sterker in het leven te staan. Wij kijken naar wat er wél goed gaat en hoe we samen stappen vooruit kunnen maken. Dat doen we door gebruik te maken van verschillende behandelmethoden:

-    Behandeling na school
-    Behandeling op school of onderschoolse behandeling
-    Module ‘Dit ben ik’.

Behandeling na school

Naschoolse dagbehandeling bij TED is er voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (en/of gedragsproblemen) in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Kinderen leren hier in groepsverband te werken aan bijvoorbeeld:

  • zelfvertrouwen vergroten
  • beter omgaan met hun emoties
  • beter voor jezelf op leren komen
  • sociale vaardigheden vergroten
  • schoolse vaardigheden vergroten

Het is belangrijk dat jouw kind zich veilig voelt, zodat hij of zij stapjes kan maken in de (sociaal-emotionele) ontwikkeling.
De naschoolse behandeling vindt plaats op verschillende locaties.

Behandeling op school of onderschoolse behandeling

Onderschoolse behandeling (OSB) is er voor kinderen en jongeren tot en met 16 á 18 jaar met een licht verstandelijke beperking die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben op school. Tijdens deze behandeling kijken we goed naar het gedrag van de leerling in de klas, bijvoorbeeld het contact met andere leerlingen of het accepteren van het gezag van de leerkracht. Hiermee kunnen we door middel van individuele behandeling aan de slag gaan met de leerling en de betrokken leerkracht. Deze behandeling onder schooltijd is mogelijk in Helmond, Eindhoven en Geldrop. We werken samen met scholen zoals SBO de Toermalijn in Helmond, Praktijkschool Helmond, SBO van der Puttschool in Geldrop en SBO de Petraschool in Eindhoven

Module ‘dit ben ik’

Soms is het lastig om zelf uit te vinden wat een licht verstandelijke beperking (LVB) nu precies is. De module 'Dit ben ik' is een behandelmodule voor jongeren met een licht verstandelijke beperking vanaf 12 jaar én voor ouders/verzorgers.
Wij noemen LVB een ‘Langzaam Verwerkend Brein’. Bij TED kun je ook meedoen aan de module ‘Dit ben ik’. Op dit moment hebben we een locatie in Eindhoven waar deze module gegeven wordt. Dit is op de Hastelweg te Eindhoven. De module start op twee momenten in het jaar; september en februari.
> Bekijk snel meer informatie over de module ‘Dit ben ik’ in Eindhoven

Samen staan we sterk

Samenwerken met ouders en alle andere betrokkenen vinden we bij TED erg belangrijk. TED komt van het woord ‘UniTED’, een Engels woord dat ‘samen’ betekent. Samen werken we aan de problemen: op school, thuis en op de locaties van TED. We overleggen met ouders en school over de behandeldoelen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandelingen op elkaar aansluiten. Op deze manier geven we kinderen en jongeren de kans om zich zowel thuis als op school te ontwikkelen. Samen zetten we stappen vooruit.

 

Stel je vraag