Geen wachtlijst, direct plek!

 

Begeleiding bij autisme thuis

Een zoon of dochter met autisme kan een (grote) impact hebben op het gezinsleven. Dit kan zorgen voor uitdagingen, bijvoorbeeld:

  • in de omgang met ouders, broertjes en zusjes
  • in de dag- of weekstructuur
  • met het opbouwen van zelfstandigheid
  • in het omgaan met emoties en spanningen
  • bij het invullen van vrije tijd

Jeugdigen met autisme verliezen vaak het overzicht door de verwachtingen die wij en de maatschappij van ze hebben. Ambulant begeleiders kunnen de jeugdige en het gezin (praktische) ondersteuning bieden bij deze situaties. Samen kijken we naar wat er allemaal wel goed gaat en wat er nodig is binnen het gezin. We helpen om meer inzicht te krijgen in het autisme en wat het betekent om een zoon, dochter of een broer of zus te hebben met autisme.

 

“Ik leer niet alleen veel over mijn zoon en wat autisme is, maar ook over mezelf. Hoe ik met hem omga, heeft gevolgen voor hoe het met hem gaat.”

Begeleiding bij autisme op school

Ook op school kan een jeugdige met autisme uitdagingen tegenkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • plannen en organiseren
  • omgaan met vrije speelmomenten
  • de dagstructuur
  • de omgang met klasgenoten
  • (hulp)vragen stellen

Praktische hulp bij autisme 

Ambulant begeleiders kunnen de jeugdige en de leerkracht praktisch ondersteunen in deze situaties. We kijken mee in de klas, ondersteunen bij het plannen van het huiswerk en helpen rustmomenten in te bouwen. We bieden handvatten en structuur en bespreken of verduidelijken situaties waar de leerling tegenaan loopt. Hierbij vinden we het belangrijk om de jeugdige ook te laten inzien welke kwaliteiten hij of zij heeft.

Meer informatie

Zou je graag wat meer informatie willen hebben over onze ambulante begeleiding voor jeugdigen met autisme? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

 

Stel je vraag