Onze expertises

Gezinnen met kinderen met autisme

Thuis en op school vertonen deze kinderen vaak moeilijk gedrag. Het tempo op school is vaak niet bij te houden voor het kind en er is nauwelijks aansluiting bij andere kinderen. Amarant begeleidt gezinnen met kinderen met autisme die gebruik maken van (speciaal) onderwijs.

Jongeren en jongvolwassenen met autisme

Voor jongeren en jongvolwassenen met autisme die na behandeling  zelfstandig willen wonen en werken blijven training en ondersteuning hard nodig om sociaal isolement en ook werkloosheid te voorkomen.

Licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen

Licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen die wel willen, maar die er niet in slagen grip te houden op hun eigen leven lopen vaak vast. De psychosociale problemen zijn vaak groot. Denk aan huiselijke spanningen, oplopende schulden, buurtoverlast, verlies van werk en sociale contacten, criminaliteit en/of middelengebruik.

Verstandelijk beperkte ouders of alleenstaande ouders

Verstandelijk beperkte ouders of alleenstaande ouders die zelfstandig ouder willen zijn en hun kinderen willen opvoeden lopen vaak tegen problemen aan. Zij hebben daar in alle opzichten ondersteuning en begeleiding bij nodig.

Licht verstandelijk beperkte volwassenen

Licht verstandelijk beperkte volwassenen die zelfstandig wonen en werken (dagbesteding) hebben vaal last van psychosociale problemen. Ons doel is onze cliĆ«nten die zelfstandig wonen en werken, leren zelf problemen oplossen en waar dat niet haalbaar is, problemen beheersbaar houden.

Gezinnen met kinderen met een ernstige verstandelijke en/of motorische beperking

Gezinnen met kinderen met een ernstige verstandelijke en/of motorische beperking hebben het zwaar. Vanwege de beperkingen heeft het kind intensieve verzorging nodig en ontwikkelt het zich anders.

Gezinnen met licht verstandelijk beperkte schoolgaande kinderen

Schoolgaande kinderen met een licht verstandelijke beperking vertonen thuis vaak moeilijk of negatief gedrag. Denk aan moeilijk in slaap komen, heftig verzet tegen regels, voortdurend ruzie met broertjes of zusjes. Amarant helpt gezinnen goed om te gaan met deze problematiek.

Licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen

Licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen willen wel grip houden op hun eigen leven. Maar zij lopen vast en de psychosociale problemen zijn soms groot. Denk aan huiselijke spanningen, oplopende schulden, buurtoverlast, verlies van werk en sociale contacten, criminaliteit en/of middelengebruik.

Multiprobleemgezinnen

In een multiprobleemgezin zijn een of meerdere gezinsleden verstandelijk beperkt en er zijn veel problemen. Vader en/of moeder zijn werkloos, kampen met depressie of andere psychiatrische problemen en zien weinig perspectief.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon